За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Уникален магазин за имената си, телефонен номер, електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Можете да използвате примерен формуляр ТУК.

Срокът за връщане се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Уникален магазин преди изтичането на 14-дневния срок, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. Уникален магазин  запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока. Възстановяването на сумите става, след като стоката бъде приета и прегледана от Уникален магазин.

Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

До
Уникален магазин

гр.София, жк. Люлин, бл.549, вх.3
email: info@unikalen-magazin.com

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Номер на поръчка* ………………………………………………………………………………………….

– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………..

– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

* Ненужното се зачертава.“
_______________________________________________________________________________