УРРА - Университет по Рейки и Реализация на Аза

Ние сме екип от приятели и съмишленици, поставили си за задача да съберат на едно място знания, до скоро недостъпни, които да бъдат поднесени по един научен, разбираем и академичен начин.

Разгледайте нашите курсове

Хиляди години знанието е било изкривявано, разпокъсвано, и дори забравяно. Малцина са имали достъп до него в различни затворени малки общества. Днес времената са други и на всеки узрял за вековната мъдрост се дава възможност да получи знанието, което да катализира и развие скритите до сега заложби.

Рейки не е религия, а наука за енергийно лечение на всички нива и цялостна система за намиране на нашата духовна същност. Практикуващият не използва и не изчерпва своята жизнена енергия, а е само канал за висшата космическа енергия, която преминава през него и го лекува цялостно. А ако я използва, за да помага на друг човек при лечителски сеанс, то тогава ползите са и за двете страни едновременно.

Ние предлагаме една АВТОРСКА Интегрирана Рейки система, която обединява, систематизира и обяснява знанията и най-добрите практики от всички известни системи по Рейки. А именно: Оригиналната Рейки система с два канала на енергия на Микао Усуи, Системата на д-р Хаяши – УсуиШикиРьохоРейки, РейнбоуРейки, ИзисСейким, Каруна Рейки, Кундалини Рейки, ВихровоРейки и много други, обединени на едно място.

Нашият университет е подходящ както за хора, търсещи подобряването на качеството си на живот във всички направления и лична реализация, така и за професионални Рейки лечители. Знанията са подредени по сложност и степени. Теорията е съпроводена с практика и тя се отработва до усвояването и от всеки един курсист, чрез онлайн видеоуроци, уебинари и самостоятелна практика, с възможност за сесии за допълнителна работа и въпроси „на живо“.
След завършването на всяко ниво се издава съответният международен сертификат.

Интегрирана Рейки система

Обучението в Интегрирана Рейки система е дистанционно, съставено от 12 нива, като всеки сам решава до къде иска да е включен в обучението и с какво темпо. Всяко едно ниво съдържа видеоуроци, уебинари и възможност за постоянна връзка чрез чат или имейл. Достъпът до лекциите е в рамките на един месец. На всеки курсист ще бъдат изпратени презентациите в електронен вариант. Инициациите също са от разстояние, но с видеовръзка. При желание и възможност могат да бъдат насрочвани и срещи на живо. След всяко ниво завършилите получават сертификат.